CYKLAR

Rensning av Cykelförråd och Cyklar som står utomhus kommer att påbörjas under början av augusti.

Alla cyklar är nu märkta med en lapp där ägaren av Cykeln ombedes ta bort lappen.

På så sätt vet den som rensar att cykeln har en ägare.

Cyklar som har lappen kvar efter den 15/8 kommer att tas om hand och förvaras under kort tid för att sedan föras till återvinning.

Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Planteringsjord !!

Planteringsjord finns att hämta vid traktorhissen !!!!

blomma

GLAD MIDSOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA PÅ SÖDRA HAMN !!

STYRELSEN

 

 

 

Posted in Trädgård | Kommentering avstängd

TVÄTTNING OCH MÅLNING AV NORRA FASADEN (Mot Varvsleden)

Torsdag den 8 Juni kommer vi att börja täcka fönster på fasaden mot Varvsleden för tvättning och målning av fasaden. Arbetet kommer pågå ca 3v.

Viktigt vid detta arbete är att man har fönsterna mot varvsleden stängda då man kommer att högtrycks-tvätta fasaden. Och risken om fönstret är öppet är att det tränger in vatten.

I och med att arbetet genomförs så tar man bort täckningen av fönsterna.

Styrelsen Brf Södra Hamnen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Parkerings & Garagefrågan

I arbetet med parkeringsfrågan så redovisades delar av arbetet på öppna huset 11 maj. Här följer en sammanfattning om hur arbetet fortskrider.

Juni 2017

Samtliga parkerings och garagekontrakt sägs upp via brev under Juni månad. I samma brev följer nya kontraktet med nya villkor. Det gäller både hyresgäster och föreningsmedlemmar.

Nya avgifter för parkeringsplats.

Hyra Garageplats – 600kr/månad

Hyra P-Plats – 400kr/månad

Grunden är att man ska få behålla den P-plats eller garageplats man har så långt det här är möjligt. Det kommer inte finnas möjlighet till att byta plats under denna process.

Tilldelningen av garage och P-plats kommer ske efter stämmobeslut 2013, en parkerings/garageplats per lägenhet som grundregel.

Till samtliga kontrakt som skickas ut medföljer en blankett för ifyllnad av registreringsnummer för det fordon som ska stå på platsen.

Kölistorna görs om för en mera transparant hantering, 3st köer

  1. Kölista för garageplats
  2. Kölista för P-plats
  3. Kölista för X-tra plats

3st handicap platser sätts av, en i varje garage.

En plan för fler MC parkeringar är under framtagning och den frågan kommer lösas succesivt.

Styrelsen Brf.Södra Hamnen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Nya Utemöbler

Utemöblerna på plats !!

IMG_1697

Nu är dom nya utemöblerna på plats.

Dom kräver minimalt underhåll.

Gamla möblerna är uttjänta. slitna och ska transporteras bort

men om någon vill köpa så finns det möjlighet !

Kontakta i så fall Göran Lindström vår ansvarige för utemiljön

för information.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

RENGÖRING AV PARKERINGSPLATSER

För att kunna komma åt att ta bort grus och

skräp från parkeringsplatserna måste

alla bilar flyttas.

Arbetet med detta kommer att ske:

Måndag den 22/5

Påbörjas 07:30

Kommer att vara klart under dagen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Protokollet från senaste Årsstämman

Protokollet finns här

Posted in Årsstämman | Kommentering avstängd

Garagestädning !!!!!

Med början den 15 maj börjar garagestädningen.

Garage 1   måndag den 15/5   0700-1200

Garage 2  onsdag den    17/5    0700-1200

Garage 3  torsdag den   18/5    0700-1200

Vänligen flytta ut bilarna under den tiden !

Tid och dag finns även anslaget vid respektive garage !!

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

blomma

Trädgårdsredskap

Föreningen har diverse handverktyg för trädgårdsskötsel.

Dom kan boende i föreningen låna. Verktygen finns att låna hos vaktmästaren.

Reglerna för utlåning är att man anger namn , adress o telefonnummer och när man beräknas lämna tillbaka dem.

Om man … Continue reading

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Trädgårdsavfall

Ni som vill hålla på att pyssla i rabatterna på området och får en hög med trädgårdsavfall. Ni kan lägga trädgårdsavfallet i en säck och lägga den på sidan om hissen mittemot SK 24 på markplan. Vår fastighetsskötaren tar sedan … Continue reading

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd