Brandvarnare  !!

Vid brandsynen som Räddningstjänsten gjorde här tidigare i år

har det påpekats att många saknar brandvarnare som man är skyldig

att ha i sin lägenhet !!  Nu när det börjar bli mörkt och man tänder  ljus mm.

är det lämpligt att se över bransdskyddet !!

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Påminnelse om Garageplatser !!!

Föreningens garageplatser är enbart avsedda för uppställning av bilar

enligt avtal och inget annat !!!!!!

Du som förvarar annat på din plats vänligen flytta bort det som inte hör dit !!

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Rensningen av

Cykelförråden är nu klar !

Alla cyklar som inte verkar ha någon ägare är flyttat till annat förråd och kommer att skickas till återvinningen.

Om du äger en Cykel kontrollera att din cykel finns kvar i cykelförrådet

Om inte kontakta Fastighetsskötaren och peka ut din cykel som du saknar.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Omhändertagna

prylar från rensningen av allmänna ytor i februari kommer att slängas

31 oktober

Är det något du saknar och vill ha kvar kontakta Fastighetsskötaren ! !

 

 

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

CYKLAR

Rensning av Cykelförråd och Cyklar som står utomhus kommer att påbörjas under början av augusti.

Alla cyklar är nu märkta med en lapp där ägaren av Cykeln ombedes ta bort lappen.

På så sätt vet den som rensar att cykeln har en ägare.

Cyklar som har lappen kvar efter den 15/8 kommer att tas om hand och förvaras under kort tid för att sedan föras till återvinning.

Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Planteringsjord !!

Planteringsjord finns att hämta vid traktorhissen !!!!

blomma

GLAD MIDSOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA PÅ SÖDRA HAMN !!

STYRELSEN

 

 

 

Posted in Trädgård | Kommentering avstängd

TVÄTTNING OCH MÅLNING AV NORRA FASADEN (Mot Varvsleden)

Torsdag den 8 Juni kommer vi att börja täcka fönster på fasaden mot Varvsleden för tvättning och målning av fasaden. Arbetet kommer pågå ca 3v.

Viktigt vid detta arbete är att man har fönsterna mot varvsleden stängda då man kommer att högtrycks-tvätta fasaden. Och risken om fönstret är öppet är att det tränger in vatten.

I och med att arbetet genomförs så tar man bort täckningen av fönsterna.

Styrelsen Brf Södra Hamnen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Parkerings & Garagefrågan

I arbetet med parkeringsfrågan så redovisades delar av arbetet på öppna huset 11 maj. Här följer en sammanfattning om hur arbetet fortskrider.

Juni 2017

Samtliga parkerings och garagekontrakt sägs upp via brev under Juni månad. I samma brev följer nya kontraktet med nya villkor. Det gäller både hyresgäster och föreningsmedlemmar.

Nya avgifter för parkeringsplats.

Hyra Garageplats – 600kr/månad

Hyra P-Plats – 400kr/månad

Grunden är att man ska få behålla den P-plats eller garageplats man har så långt det här är möjligt. Det kommer inte finnas möjlighet till att byta plats under denna process.

Tilldelningen av garage och P-plats kommer ske efter stämmobeslut 2013, en parkerings/garageplats per lägenhet som grundregel.

Till samtliga kontrakt som skickas ut medföljer en blankett för ifyllnad av registreringsnummer för det fordon som ska stå på platsen.

Kölistorna görs om för en mera transparant hantering, 3st köer

  1. Kölista för garageplats
  2. Kölista för P-plats
  3. Kölista för X-tra plats

3st handicap platser sätts av, en i varje garage.

En plan för fler MC parkeringar är under framtagning och den frågan kommer lösas succesivt.

Styrelsen Brf.Södra Hamnen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Nya Utemöbler

Utemöblerna på plats !!

IMG_1697

Nu är dom nya utemöblerna på plats.

Dom kräver minimalt underhåll.

Gamla möblerna är uttjänta. slitna och ska transporteras bort

men om någon vill köpa så finns det möjlighet !

Kontakta i så fall Göran Lindström vår ansvarige för utemiljön

för information.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

RENGÖRING AV PARKERINGSPLATSER

För att kunna komma åt att ta bort grus och

skräp från parkeringsplatserna måste

alla bilar flyttas.

Arbetet med detta kommer att ske:

Måndag den 22/5

Påbörjas 07:30

Kommer att vara klart under dagen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd