Information !!

fullsizeoutput_27c5

SBA  Systematiskt brandskyddsarbete !!

Nu börjar vi med det systematiska brandskyddarbetet som innebär att en konsult går igenom alla våra fastigheter för att öka säkerheten.

Hissar

Alla hissar kommer att få en stor genomgång. Schindler Hiss AB kommer att genomföra det under en längre tid framöver !!

Man byter olja och slitdelar för att förlänga livstiden och slippa oönskade stopp !!  ps: vi har 29 hissar och flera är redan åtgärdade!

Information kommer till till dig när du berörs.

Utemiljö

Vindskydd kommer att målas och utemöblerna kommer att åtgärdas!!

Samlingslokalen

Samlingslokalen är nu upprustad med nytt parkettgolv , målning mm. För att få någorlunda täckning för kostnader och tillsyn kommer vi att justera hyran så den blir 250:- alla dagar !!!

 

 

 

 

 

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

UPPRENSNING

av Trapphus, Vind, Elcentraler, Cyckelförråd och andra
föreningsutrymmen kommer att ske med start Vecka 5.
Allt som inte skall finnas där som Möbler / Krukor /
Utomhusredskap m.m. kommer att forslas bort. Föremålen
kommer sedan att förvaras i 6 månader av föreningen,
därefter körs allt till återvinning.
Skrot / Byggskrot och annat Skräp kommer att köras direkt
till återvinningen.

Posted in Gemensamma lokaler | Kommentering avstängd

Motioner !!!!

Nu är det dags att lämna in motioner till

årsstämman 2017 !!!!

 

Motioner till årsstämman 20 april 2017  skall vara styrelsen tillhanda senast  28 februari 2017. Motioner lämnas i brevlådan S. Kungsgatan 24 eller mailas till brfsodrahamnen@gmail.com

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

God Jul och ett Gott Nytt år !!!!!

     tillönskas alla på BRF Södra Hamn !!!

                Styrelsen och Hamntomten !!                   

fullsizeoutput_2696

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Påminnelse till djurägare

Våra fyrbenta vänner är till mycken glädje. Men kom ihåg att alla inte är lika förtjusta i djur. Som djurägare bör Du ta ansvar och visa hänsyn till andra.

Hundar och katter får inte rastas på områdets innergårdar, som ju är en uppskattad lekplats för barn. Om olyckan trots allt är framme bör Du alltid ha en plastpåse till hands.

Tänk även på att många människor lider idag av allergi och måste undvika kontakt med djur samt att vissa dessutom kan vara rädda för djur.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

ÖPPET  HUS  FYLLDE  SAMLINGSLOKALEN !!!

Mycket bra uppslutning när styrelsen svarade på frågor från medlemmarna i föreningen.

IMG_0918

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

 

SÄNKNING  AV  ÅRSAVGIFT    BOSTAD

Styrelsen har beslutat att sänka årsavgifterna för bostad med 17 % from 2017-01-01.

Brf Södra Hamnen har prioriterat amortering av lån from år 1999 för att snabbt få ner låneskulderna. Föreningen har valt att amortera extra utöver plan med stora belopp varje år fram till nu. Det har resulterat i att lånen har halverats på endast 18 års tid. Vidare så har alla viktiga nyckeltal nu kommit ner på mycket bra nivåer. Styrelsen har därför bedömt att det finns utrymme för en sänkning av årsavgifterna enligt ovan. Det medför enkelt uttryckt att sänkningen leder till att amorteringsutrymmet minskar med belopp motsvarande avgiftssänkningen.

Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

LUNET  DRIFT OCH UNDERHÅLL

Tisdag 11/11 mellan 09-12 kommer vi att utföra underhållsarbete på S Kungsg/Smedjeg som kommer att generera kortare avbrott på era tjänster

Mvh Lunet

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

OMSTÄDNING AV GARAGE     1

(  S.Smedjegatan )

Garaget kommer att städas om på grund av stopp i avloppet!

Det blir tisdagen den 18 oktober mellan 0700 – 1200 !

Fastighetsskötaren

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

GARAGESTÄDNING !!

Nu  börjar vår garagestädning !!

Tid och dag finns anslaget på respektive garage !!

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd