Sopning och bortforsling av grus

Fredagen den 29 maj kommer BDX att utföra kompletterande sopning och bortforsling av grus från vår utemiljö. De som har parkeringsplatser utomhus ombedes att flytta bilarna så att maskinerna kommer åt att sopa upp gruset. Fordonen kan ställas upp tillfälligt på annan plats inom området mellan kl 0700-1200. Securitas är meddelad om åtgärden.

/Styrelsen

Posted in Trädgård | Kommentering avstängd

Rensning av gemensamma ytor

Vi kommer i närtid att utföra en genomgång av samtliga gemensamma ytor i föreningen där allt som förvaras utanför lägenhet och förråd eller inte står på/i yta för avsett ändamål, kommer att rensas bort.

Denna gång kommer allt att plockas bort, även det som är upphängt på väggarna.

 Vi har många som använder sig av rollator och i en del fall står dessa olyckligt placerat. Det innebär att de hindrar räddningstjänst och brandkår vid eventuell utryckning och din granne om brand skulle uppstå.

Lösningen blir att föreningen kommer att märka ut plats i respektive trapphus vars rollator får parkeras. Det blir på en yta där det inte skapar hinder. Det innebär att rollator inte längre kommer kunna  stå vid lägenhetsdörren men någonstans i trapphuset. En del trapphus har rum i entrén där rollator kan förvaras medan andra får ”parkeringsrutor”

Den som inte kan nyttja dessa ytor/utrymmen får förvara rollator i lägenheten.

Vet man att man har något förvarat utanför lägenhet eller förråd kan man med fördel redan nu plocka bort det. Vi kommer att gå ut med en information till varje lägenhet en tid innan genomgången utförs.

/Styrelsen

Posted in Gemensamma lokaler | Kommentering avstängd

Årsstämma 2020

Vi vill möjliggöra att så många röstberättigade medlemmar som möjligt kan närvara på årsstämman så vi ber er att endast komma en medlem/boende per lägenhet till årets stämma.

VAD:  BRF  Södrahamnen Årsstämman

NÄR: 14 maj kl 18.00

VAR: Pingstkyrkans lokaler.

Åtgärder kommer att vidtas för att motverka ev smittspridning som handsprit, distansering mm. samt att fika INTE kommer att serveras denna gång pga Corona viruset.

Tillhör du riskgrupp eller har halsont, hosta, feber eller känner dig snuvig bör du i enlighet med FHM rekommendationer stanna hemma.

/Styrelsen

Posted in Årsstämman | Kommentering avstängd

Utbyte av trappa SS 3-23

Under sommaren kommer trappan upp till SS 3 – 23 att bytas ut från stentrappa till gallertrappa.

Detta pga  svårt att hålla rent från snö under vintern.

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Nu startar Vårens garagestädning

Under nästa vecka, 12-14/5 städas garagen och linjemarkeringen på parkeringarna i garaget målas. Dom börjar med garage 1 den 12:e. Garagen kommer behöva vara tomma hela dagen, städning förmiddag och målning eftermiddag.

Det kommer att vara uppehåll i Securitas bevakning från måndag 18.00 till torsdag 20.00.

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

EN HÄLSOGUIDE – TILL RISKGRUPPER OCH ALLA ÄLDRE ÄN 70 ÅR

Hälsoguiden finns HÄR

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

På gång!

Bastun på Södra Kungsgatan 40 är föremål för renovering. Arbetet har påbörjats med att begära in offerter på en totalrenovering av ytorna. Förhoppningen är att arbetet utförs den del av året då bastun nyttjas minst.

Det är beslutat om att ett förbättringsarbete av husens fasader där den fasaddel som är under takfoten ska åtgärdas. Idag är det en mineritskiva ovan där betongfasaden slutar, upp mot takfoten som visat sig vara orsak till en del läckage. Mineritytan kommer att kläs med plåt och ett plåtbleck monteras innan över fasadskarven för att täta fasadskarvarna.

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Byte av kolfilter – Nytt : start v 16

Byte av kolfilter kommer att starta v16

Vi kommer att utföra serviceåtgärder på våra ventilationsaggregat i vår. De filter (kolfilter) som renar vår tilluft från lukter kommer att bytas ut. De filter som renar tilluften i övrigt från partiklar och dyligt är bytta i februari i år.

Vid servicetillfället kommer ventilationen att stå still cirka 30-60 minuter.

På en del adresser upplevs det att dofter av olika slag sprids mellan lägenheterna och ut i trapphus. Det borde upphöra efter åtgärd.

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Kyckling

Önskar Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

SMS-parkering införs!

De inom området befintliga parkeringsplatserna (en vid Södra Smedjegatan 3-23 och två vid Södra Kungsgatan 22-24) har nu gjorts om till ”allmänna” besöksparkeringar, sk ”SMS-parkering”. Parkeringsplatserna skyltades om under fredagen och från och med måndag så gäller parkering mot avgift på dessa platser enligt uppsatta skyltar. Parkeringsplatsernas belägenhet enligt bild nedan

 Området

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd