Dags att lämna in Motioner

Dags att lämna in motioner till årsstämman 2020. Motioner till årsstämman 14 maj 2020 skall vara styrelsen tillhanda senast 29 februari 2020.

Motionerna lämnas i brevlådan S. Kungsgatan 24 eller mailas till brfsodrahamnen@gmail.com.

Vi vill att ni använder mallen styrelsen tagit fram när ni skriver era Motioner. Mallen finns HÄR.

Ni som inte har möjlighet att komma åt mallen kan kontakta Lars-Uno Höök på mobilnummer: 070-217 41 24 så hjälper han er.

Posted in Årsstämman | Kommentering avstängd

Förändringar i TV-utbudet

Från den 28 februari upphör vårt avtal med ComHem.

Vi tecknar ett nytt ettårigt avtal med ComHem: TV Bas HD, mer information kommer från ComHem i er brevlåda.

VIKTIGT!

Ni som INTE vill behålla dagens silver abonnemang måste själva säga upp det hos ComHem, tyvärr kan föreningen inte säga upp det kollektivt.

Kontaktuppgifter till ComHems kundservice:

Telefonnummer: 0775-171720

Mail: kundservice@comhem.com

En översyn av hela föreningens IT struktur pågår och mer info om vad som sker kring det kommer på vårt öppna hus i april.

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Kanaler som ingår i TV Bas HD

TV kanaler

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Information om Tuben

Den 21:a Januari kl 19.00 stänger man av Södra Hamnleden och börjar att plocka bort ”röret”.

1:a etappen så tar man bort själva röret över samtliga körfält, och i ett senare skede så kommer man börja med hisstornen. Fundament kommer inte tas förrän till sommaren.

/Styrelsen

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

God Jul önskar styrelsen

Tomte

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Information från Com Hem

Från Com Hem:

Den 10 december 23:59 kommer TV4-kanalerna (TV4, Sjuan, Kanal 12 och C more) med stor sannolikhet släckas för dig som är kund hos Com Hem. Anledningen är att TV4s ägare Telia tyvärr inte vill inleda en seriös förhandling om vårt nya avtal. Vi beklagar detta djupt, och har stor förståelse för att det kommer drabba dig som tv-tittare. Det kan ta ett par veckor innan kanalerna kommer åter men Com Hem lägger in ersättningskanaler under tiden.

PS: Alla ni som inte hämtat ut sin digitalbox får en chans till och det är helt gratis. Kontakta bara Com Hem så skickar de en digitalbox till dig.

Posted in Övrigt, TV & Bredband | Kommentering avstängd

Nu är läckan åtgärdad på SK 26-32

Vi kan med glädje meddela att vattnet är igång på gården SK 26-32.

Vi hade tur att läckan var precis vart det grävdes så vi slapp gräva en längre sträcka, vilket innebär att skadan på marken är liten. Plattor kommer inte åtgärdas förrän till våren.

Boende på SK 26-32  uppmanas att spola tills det klarnar om vattnet är brunfärgat.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Information till boende på SK 26-32

Det har för en tid sedan åter igen uppmärksammats en vattenläcka utanför Södra Kungsgatan 26. Detta berör adresserna Södra Kungsgatan 26, 28, 30 och 32 då alla trapphus får sin värme och vattenförsörjning via samma ledningar.

Argocon och Johanssons Rör är anlitade för åtgärd.

Arbetet påbörjas måndag 25/11 2019

För att komma åt ledningarna i kulverten som går under körbanan framför Södra Kungsgatan 26 kommer marken att grävas upp. Hur stort området som grävs upp blir vet vi inte i nuläget.

Under tiden åtgärd pågår kommer framkomligheten att vara begränsad till entréerna nr 26 och 28.

När läckan är identifierad kommer åtgärd av läckande rörledning ske snarast. Det innebär att varmvattnet kommer att saknas en tid.  När i tiden åtgärd sker och vattnet stängs av kan inte anges i dagsläget, men det sker under arbetstid/dagtid om inget oförutsett händer. Tiden då ledning är avstängd kommer att minimeras i möjligaste mån för minsta påverkan för er boende.

Om Ni har frågor besvaras dem av vicevärd Ola Wallgren.

Posted in Värme & ventilation | Kommentering avstängd

Presentation och minnesanteckningar Öppet hus 2019-11-07

Öppet Hus 2019-11-07

Information lämnades under följande punkter

  • Föreningens ekonomi
  • Parkering och utemiljö, pågående aktiviteter
  • Fastighetsförvaltning, byggplaner
  • IT-frågor
  • Hemsidan, medlemsinformation
  • Ordförandes information

Presentationen finns HÄR

Föreningens ekonomi är mycket god. Extra amorteringar har gjorts på föreningens lån samt att ett lån skrivits om till 0,85% ränta på fyra år. För kommande år kommer värmeavgiften att plockas bort från hyresavierna. Det innebär en hyressänkning om ca 5 kr/kvm per månad. Dessutom kommer december månad 2020 att vara hyresfri.

Avseende parkering och utemiljö så fordras det en bättre efterlevnad av de villkor som är förenade med att hyra en parkeringsplats. Äger man inte en bil så är villkoren att man säger upp parkeringsplatsen. Oljeläckage och förvaring på parkeringsplatser är också saker som uppmärksammats.

Ny parkeringspolicy är gällande från 2019-11-11. Den tillåter numera laddning av bilbatteri i garage under förutsättning att laddaren är av pulsteknikutförande och med en maximal laddströmstyrka om 5 A.

Utemiljön kommer att omfattas av en ny trädgårdsplan som tas fram under våren 2020. Vidare kommer det att övervägas om anläggande av en rabatt på innergården SK12-24. Inga träd skall planteras i rabatter framför lägenheter på bottenplan.

Föreningen kommer att införa digitala parkeringsbevis under våren 2020 för att stävja otillåtet utnyttjande av våra parkeringsplatser. Vidare utreder föreningen olika alternativ (utomhus) för laddning av elbilar/hybridbilar. De sk ”hantverkarplatserna” kommer att bli avgiftsbelagda besöksparkeringar i samband med att parkeringsbevis införs.

Slutligen orienterades det om pågående arbete med bygglov för att omvandla fd ”Majas” till två mindre lägenheter. Avtalet med ComHem är uppsagt och omförhandling om kanalutbud pågår. Föreningens överklagan avseende ”Tuben” har avslagits av mark- och miljödomstolen i Umeå vilket innebär att vi inte kan göra något mer för att behålla övergången.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd