Påsk 2015Glad påsk önskar                                                               styrelsen alla                                                                       boende på

                                          Brf Södra Hamn

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

IS OCH SNÖ i MASSOR

Snöskottningen från taken har orsakat en del materiella skador på uteplatserna. Vi får vänta till våren för att bedömma hur stora skadorna är.

Beslut togs att inte tillåta boende att plantera träd i rabatten utanför lägenheterna. Detta kommer att informeras på nästa Öppet hus.

Sammanfattning :

att     inför vintern skall allt lösöre på uteplatserna flyttas så att snöras från tak inte       åsamkar onödig skada

att     det inte är tillåtet att plantera träd i rabatten utanför lägenheterna. Egen     planterade   träd ersätts inte vid skada från ex snöras/snöskottning från tak.

att     boende som har balkong med tak som har istappar hängande från taket kan hjälpa      till genom att rensa bort istapparna

Styrelsen

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Årsstämma 2018

Brf Södra hamnen har årsstämman torsdagen den 

19 april i EFS lokalen  Klockan 18.00. 

Det bjuds på kaffe med dopp redan klockan 17.30. 

 

Välkommna

Styrelsen 

 

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Vamvattnet åter till alla !!  13:00

Fel på Varmvattnet !

Det är störningar på varmvattnet i delar av vår fastighet !

VVS Jouren har lokaliserat felet och kommer att gör en förbikoppling

under dagen är vad vi vet just nu.

 

 

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Ny hyresgäst

Den 1 februari 2018 har Mäklarbyrån Angeläget fastighetsförmedling flyttat in i fd Skylites lokal på Södra Kungsgatan 4B.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Förslag på nya styrelseledamöter önskas

Valberedningen uppmanar er medlemmar att komma med förslag på kandidater inför val av styrelseledamöter på årsstämman 2018.

Kontakta valberedningen: Erik Eriksson, telefon 070-653 67 63, senast 25 februari.

Posted in Årsstämman | Kommentering avstängd

Dags att lämna in Motioner

Dags att lämna in motioner till årsstämman 2018.
Motioner till årsstämman 19 april 2018 skall vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2018.

Motioner lämnas i brevlådan S. Kungsgatan 24 eller mailas till brfsodrahamnen@gmail.com.

Posted in Årsstämman | Kommentering avstängd

Inga besked om tubens framtid

Men rulltrapporna ska fungera

Anja Johansson, ny ordförande för Stadsbyggnadsnämnden (ersätter Lenita Ericson som blivit kommunalråd) besökte styrelsens möte den 12 februari med anledning av vårt engagemang för gångbron över Varvsleden.

Hon berättade att det är mycket på gång i centrala Luleå: Nya bostäder, ett eventuellt Teknikens Hus på Södra Hamnplan,  ny placering av rese-centrum  mm. Det gör att kommunen vill ta ett helhetsgrepp på Varvsleden-området.

En utvecklingsplan ska upprättas. Och man ska titta på hela trafiksituationen och hur den ska lösas i samband med nya aktiviteter. I dag finns två underfarter (tunnlar) på Varvsleden och en gångbro, alltså den sk tuben. 

Kommunen gör ingenting just nu åt tuben, men lovar att rulltrapporna ska vara igång. Extra ronder ska se till att de fungerar. Men det är bara tillsvidare och hur länge kan Anja Johansson inte svara på. Hon hänvisar till utvecklingsplanen.

Hissarna däremot kommer inte igång. Det kostar för mycket att reparera dem.

På direkt fråga om vilka alternativa lösningar som diskuteras sa Anja Johansson att det kan bli fråga om fler underfarter under Varvsleden, dvs tunnlar.

Utvecklingsplanen innebär att det ska göras en ny detaljplan. Hur lång tid det tar vet ingen idag. Men Anja Johansson lovar att vi ska få besked när det finns något nytt att meddela som rör tubens framtid.

Och hon uppmanar oss att anmäla när något inte fungerar, om rulltrapporna inte går eller dörrar står öppna.

Telefonnumret till felanmälan är: 0920-45 44 44.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

 

 

 

Aktuell info om vattnet  se länk :

https://www.lulea.se/samhalle–gator/nyhetsarkiv/nyheter/2018-02-10-grumligt-vatten-i-delar-av-lulea.html

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd

Stor vattenläcka Storheden som berör oss !!

Lördag kl. 09.15: En större vattenläcka har uppstått på en huvudledning i Cementvägen på Storheden. Kan medföra grumligt vatten i delar av Luleå.

Vattenläckan har lokaliserats längs med Cementvägen på Storheden. På grund av att de stora vattenmängderna underminerat delar av Cementvägen är vägen avstängd efter påfartsrondellen från E4 och upp till Storhedsvägen.  På- och avfart via Cementvägen i södergående riktning längs E4 samt Betongvägen berörs inte.

Eftersom vattenläckan inträffat på en större huvudledning kan grumligt vatten förekomma i delar av Luleå. Spola kallt vatten i kranen tills dess att vattnet klarnar.

Posted in Övrigt | Kommentering avstängd